[TÂN PHÚ - ĐỒNG NAI] TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHO CỬA HÀNG SẮP KHAI TRƯƠNG

Hạn nộp hồ sơ: 05-07-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[ĐỊNH QUÁN - ĐỒNG NAI] TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHO CỬA HÀNG SẮP KHAI TRƯƠNG

Hạn nộp hồ sơ: 01-07-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[THỦ ĐỨC- HỒ CHÍ MINH] KẾ TOÁN BÁN HÀNG/THU NGÂN

Hạn nộp hồ sơ: 20-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[QUẬN 6- HỒ CHÍ MINH] QUẢN LÝ KHO ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 27-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[BÌNH TÂN- HỒ CHÍ MINH] QUẢN LÝ KHO ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 18-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[ĐỨC TRỌNG - LÂM ĐỒNG] TUYỂN QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 11-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[ĐÀ LẠT] TUYỂN QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 11-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[ĐỨC TRỌNG - LÂM ĐỒNG] TUYỂN KẾ TOÁN CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 11-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[ĐÀ LẠT TUYỂN KẾ TOÁN CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 11-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[ĐÀ LẠT] TUYỂN NV HÔC TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 11-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[ĐỨC TRỌNG -LÂM ĐỒNG] TUYỂN NV HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 11-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[ĐÀ LẠT] TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 11-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[ĐỨC TRỌNG -LÂM ĐỒNG] TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 11-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[ĐÀ LẠT] TUYỂN QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 11-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[ĐỨC TRỌNG - LÂM ĐỒNG] TUYỂN QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 10-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[HỒNG NGỰ - ĐỒNG THÁP] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 15-07-2017 Khu vực Miền Tây Nam Bộ 1

[VĨNH ĐIỆN - QUẢNG NAM] TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[NHA TRANG] TUYỂN NV HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[QUẢNG NGÃI] TUYỂN NV HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[THĂNG BÌNH - QUẢNG NAM] TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[ĐẮK LẮK] TUYỂN QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[PHÚ YÊN] TUYỂN NV HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[TP.VĨNH LONG] HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 15-07-2017 Khu vực Miền Tây Nam Bộ 2

[DẦU TIẾNG - BÌNH DƯƠNG] KẾ TOÁN BÁN HÀNG/ THU NGÂN

Hạn nộp hồ sơ: 07-07-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[SÔNG ĐỐC - CÀ MAU] HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 15-07-2017 Khu vực Miền Tây Nam Bộ 2

[DĨ AN - BÌNH DƯƠNG] HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 31-07-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[TP.TRÀ VINH] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 15-07-2017 Khu vực Miền Tây Nam Bộ 2

[NHA TRANG] TUYỂN NV HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 27-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[ĐẮK NÔNG] TUYỂN NV HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[SA ĐÉC] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 15-07-2017 Khu vực Miền Tây Nam Bộ 1

[GÒ DẦU - TÂY NINH] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 20-07-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[HOÀ THÀNH - TÂY NINH] HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 18-07-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[Long Xuyên - An Giang] Tư Vấn Bán Hàng Đtdd / Laptop

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực FPT Shop

[BẾN LỨC - LONG AN] Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[CHÂU ĐỐC - AN GIANG] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[QUẬN GÒ VẤP - HỒ CHÍ MINH] CHUYÊN DOANH SỮA VINAMILK

Hạn nộp hồ sơ: 01-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[QUẬN 2 - HỒ CHÍ MINH] CHUYÊN DOANH SỮA VINAMILK

Hạn nộp hồ sơ: 01-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[QUẬN 11 - HỒ CHÍ MINH] CHUYÊN DOANH SỮA VINAMILK

Hạn nộp hồ sơ: 01-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[QUẬN 7- HỒ CHÍ MINH] CHUYÊN DOANH SỮA VINAMILK

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[HÓC MÔN] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 01-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[QUẬN GÒ VẤP] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 01-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[QUẬN BÌNH TÂN] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 01-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[TÂN BÌNH] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 01-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[QUẬN 12] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 01-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[HÓC MÔN] HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐTDĐ/ LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 01-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[GÒ VẤP] HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐTDĐ/ LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 01-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[HÀ TIÊN - KIÊN GIANG] HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 05-07-2017 Khu vực Miền Tây Nam Bộ 2

[QUẬN 3] HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐTDĐ/ LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 01-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 05-07-2017 Khu vực Miền Tây Nam Bộ 2

[ĐỒNG THÁP] QUẢN LÝ CỬA HÀNG - THU NHẬP TỪ 10 ĐẾN 20 TRIỆU/ THÁNG

Hạn nộp hồ sơ: 01-07-2017 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[TP.BẾN TRE] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Tây Nam Bộ 1

[TUYÊN QUANG] _ QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 31-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[HÀ NỘI] _ QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 31-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[YÊN BÁI] _ QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 31-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[QUẢNG NINH] _ QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 31-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[BẮC NINH] _ QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 31-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[VĨNH PHÚC] _ QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 31-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[TP. VŨNG TÀU] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 10-07-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG] KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 10-07-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 10-07-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[TP.SÓC TRĂNG] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Tây Nam Bộ 1

[HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI]_QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[HOÀN KIẾM - HÀ NỘI]_QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[LONG BIÊN - HÀ NỘI]_QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI]_QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[HOÀNG MAI - HÀ NỘI]_QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[TÂN AN - LONG AN] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[TÂN AN - LONG AN] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[ĐỒNG KHỞI - BẾN TRE] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[TÂN HIỆP - CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[HCM] KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực FPT Shop

[HCM] QUẢN LÝ KHO ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực FPT Shop

[BÌNH TÂN- HỒ CHÍ MINH] CHUYÊN DOANH PHỤ KIỆN/TRANG TRÍ

Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[QUẬN 3- HỒ CHÍ MINH] QUẢN LÝ KHO ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[TÂN BÌNH- HỒ CHÍ MINH] TƯ VẤN BÁN HÀNG ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[QUẬN 8- HỒ CHÍ MINH] TƯ VẤN BÁN HÀNG ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[QUẬN 10- HỒ CHÍ MINH] TƯ VẤN BÁN HÀNG ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[BÌNH THẠNH- HỒ CHÍ MINH] HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[TÂN PHÚ- HỒ CHÍ MINH] HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[QUẬN 12- HỒ CHÍ MINH] HỖ TRỢ ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[CỦ CHI- HỒ CHÍ MINH] HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[BÌNH TÂN- HỒ CHÍ MINH] HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[HÀ NỘI] _HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐIỆN THOẠI/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[BA ĐÌNH - HÀ NỘI]_KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[ĐÀ LẠT] TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 10-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[BÌNH TÂN- HỒ CHÍ MINH] TƯ VẤN BÁN HÀNG ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[THỦ ĐỨC- HỒ CHÍ MINH] TƯ VẤN BÁN HÀNG ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[TÂN BÌNH-HỒ CHÍ MINH]TƯ VẤN BÁN HÀNG ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

QUẬN 11- TƯ VẤN BÁN HÀNG ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

QUẬN 10- TƯ VẤN BÁN HÀNG ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 28-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[LONG BIÊN - HÀ NỘI]_KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[CẦU GIẤY - HÀ NỘI]_TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI]_TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI]_CHUYÊN DOANH PHỤ KIỆN/TRANG TRÍ

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[CẦU GIẤY - HÀ NỘI]_CHUYÊN DOANH PHỤ KIỆN/TRANG TRÍ

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI]_TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[TP. VŨNG TÀU] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[TP. VŨNG TÀU] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[LONG THÀNH - ĐỒNG NAI] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[TRẢNG BOM - ĐỒNG NAI] HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[PHƯỚC LONG - BÌNH PHƯỚC] KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[PHƯỚC LONG - BÌNH PHƯỚC] HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[PHƯỚC LONG - BÌNH PHƯỚC] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[ĐỒNG XOÀI - BÌNH PHƯỚC] HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[ĐỒNG XOÀI - BÌNH PHƯỚC] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[ĐỒNG XOÀI - BÌNH PHƯỚC] KẾ TOÁN BÁN HÀNG/THU NGÂN

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[THỦ DẦU MỘT - BÌNH DƯƠNG] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI] CHUYÊN DOANH SỮA VINAMILK

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[HOÀN KIẾM - HÀ NỘI]_KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[CẦU GIẤY - HÀ NỘI]_KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI]_KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[HOANG MAI - HÀ NỘI]_KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[CẦU GIẤY - HÀ NỘI]_QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[TP. VŨNG TÀU] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[DĨ AN - BÌNH DƯƠNG] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[UYÊN HƯNG - BÌNH DƯƠNG] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[UYÊN HƯNG - BÌNH DƯƠNG] HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG] KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG] KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[UYÊN HƯNG - BÌNH DƯƠNG] KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[ĐỒNG XOÀI - BÌNH PHƯỚC] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[HÀ NỘI] _ TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG ( 6-12 TRIỆU/THÁNG )

Hạn nộp hồ sơ: 08-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[HÀ NỘI] _ CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[HÀ NỘI] _ NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Hạn nộp hồ sơ: 28-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[Hà Nội]_Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng (QA)

Hạn nộp hồ sơ: 01-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

[HỒ CHÍ MINH] - VỊ TRÍ CƠ SỞ - VẬT CHẤT TẠI HỒ CHÍ MINH

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[MIỀN BẮC] _ NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN F.FRIENDS (12-15 triệu/tháng)

Hạn nộp hồ sơ: 28-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[HỒ CHÍ MINH] VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KHO PHÒNG BẢO HÀNH

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

FPT Shop Tuyển Dụng Chuyên Viên Truyền Thông Tại TP.HCM

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

FPT Shop Tuyển Dụng Social Media Tại TP.HCM

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[HỒ CHÍ MINH] NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Hạn nộp hồ sơ: 01-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[HỒ CHÍ MINH] NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[HCM] THỰC TẬP SINH PHÒNG TUYỂN DỤNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực FPT Shop

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - CALL CENTER

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[HỒ CHÍ MINH] THỰC TẬP SINH PHÒNG QUẢN LÝ CÁN BỘ

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

HỒ CHÍ MINH- NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Hạn nộp hồ sơ: 29-06-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[FPT SHOP HÀ NỘI]_NV CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2017 Khu vực Toàn Quốc

[HÀ NỘI] TUYỂN SALE ONLINE ( 7-12 triệu/tháng )

Hạn nộp hồ sơ: 01-07-2017 Khu vực Toàn Quốc

Tin tuyển dụng HOT

[THỦ ĐỨC- HỒ CHÍ MINH] KẾ TOÁN BÁN HÀNG/THU NGÂN

Hạn nộp hồ sơ: 20-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[QUẬN 6- HỒ CHÍ MINH] QUẢN LÝ KHO ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 27-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

[BÌNH TÂN- HỒ CHÍ MINH] QUẢN LÝ KHO ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 18-07-2017 Khu vực Hồ Chí Minh

Câu chuyện FRT

NỮ TƯỚNG MIỀN TÂY
Triệu Minh Thơ Chức danh: Quản lý Kinh doanh khu vực miền Tây 2, FPT Retail.
CHUYỆN CHÀNG KỸ THUẬT ĐAM MÊ BÁN HÀNG
Lý Quốc Huy Chức danh: Giám sát kinh doanh khu vực 2 TP HCM.