[NINH HÒA-KHÁNH HÒA] FPT SHOP TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Hạn nộp hồ sơ: 01-03-2018 Khu vực Toàn Quốc

[HÀ NỘI]_PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[BÌNH DƯƠNG] 27/02/2018 NGÀY HỘI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP

Hạn nộp hồ sơ: 03-03-2018 Khu vực Miền Đông Nam Bộ

[ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG] FPT SHOP TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Hạn nộp hồ sơ: 01-03-2018 Khu vực Toàn Quốc

[HÀ NỘI]_TUYỂN NHÂN SỰ CHO SHOP MỚI SẮP MỞ

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG] FPT SHOP TUYỂN QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 01-03-2018 Khu vực Toàn Quốc

[ĐỨC TRỌNG - LÂM ĐỒNG] FPT SHOP TUYỂN QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 01-03-2018 Khu vực Toàn Quốc

[LONG XUYÊN - AN GIANG] KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 31-03-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[CHÂU ĐỐC - AN GIANG] KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 31-03-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[LONG XUYÊN - AN GIANG] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 31-03-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[CHÂU ĐỐC - AN GIANG] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 31-03-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[NHA TRANG] FPT SHOP TUYỂN QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 02-03-2018 Khu vực Toàn Quốc

[VỊ THANH - HẬU GIANG] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30-03-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[VỊ THANH - HẬU GIANG] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 31-03-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[BẾN LỨC - LONG AN] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 15-03-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[BẾN LỨC - LONG AN] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 15-03-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[ĐỨC HÒA - LONG AN] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 15-03-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[NINH KIỀU - CẦN THƠ] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 15-03-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG] KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 15-03-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[HOÀNG MAI - HÀ NỘI]_HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[HOÀN KIẾM - HÀ NỘI]_HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[LONG BIÊN - HÀ NỘI]_HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI]_HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 10-03-2018 Khu vực Toàn Quốc

[CẦU GIẤY - HÀ NỘI]_HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[LONG BIÊN - HÀ NỘI]_KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[HOÀN KIẾM - HÀ NỘI]_KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[HOÀNG MAI - HÀ NỘI]_KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI]_KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI]_KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[LONG BIÊN - HÀ NỘI]_TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[HOÀN KIẾM - HÀ NỘI]_TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[HOÀNG MAI - HÀ NỘI]_TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI]_TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI]_TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[CẦU GIẤY - HÀ NỘI]_TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG] KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 15-03-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[CẦN GIUỘC - LONG AN] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 15-03-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[AN KHÊ - GIA LAI] FPT SHOP TUYỂN QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 01-03-2018 Khu vực Toàn Quốc

[TAM KỲ - QUẢNG NAM] FPT SHOP HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 01-03-2018 Khu vực Toàn Quốc

[BẢO LỘC-LÂM ĐỒNG] FPT SHOP TUYỂN QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 01-03-2018 Khu vực Toàn Quốc

[BẢO LỘC] FPT SHOP TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 01-03-2018 Khu vực Toàn Quốc

[BẢO LỘC - LÂM ĐỒNG] FPT SHOP TUYỂN KẾ TOÁN CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 01-03-2018 Khu vực Toàn Quốc

[ĐÀ LẠT] FPT SHOP TUYỂN HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 01-03-2018 Khu vực Toàn Quốc

[ĐÀ LẠT] FPT SHOP TUYỂN KẾ TOÁN CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 05-03-2018 Khu vực Toàn Quốc

[QUẢNG NAM] FPT SHOP TIẾP ĐÓN KHÁCH HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 03-03-2018 Khu vực Toàn Quốc

[KON TUM] FPT SHOP KẾ TOÁN CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 01-03-2018 Khu vực Toàn Quốc

[CAI LẬY - TIỀN GIANG] HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[TP TRÀ VINH] KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[QUẬN 12- HỒ CHÍ MINH] TƯ VẤN BÁN HÀNG ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Hồ Chí Minh

[QUẬN 9- HỒ CHÍ MINH] TƯ VẤN BÁN HÀNG ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Hồ Chí Minh

[THỦ ĐỨC- HỒ CHÍ MINH] HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐTDĐ/LAPTOP

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Hồ Chí Minh

[GÒ VẤP- HỒ CHÍ MINH] CHUYÊN DOANH SỮA VINAMILK

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[QUẬN 7- HỒ CHÍ MINH] CHUYÊN DOANH SỮA VINAMILK

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Hồ Chí Minh

[TP CÀ MAU] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[TP CÀ MAU] KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[BẾN LỨC - LONG AN] TƯ VẤN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[ĐÀ NẴNG] FPT SHOP TUYỂN HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 20-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[NHA TRANG] HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 20-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[NINH THUẬN] HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hạn nộp hồ sơ: 20-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[NINH THUẬN] QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 20-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[GIA LAI - KONTUM] QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 20-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[QUẢNG NGÃI - BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN] QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 20-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[ĐÀ NẴNG - HUẾ - QUẢNG NAM] QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 20-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[QUẬN 3] CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 31-03-2018 Khu vực Hồ Chí Minh

[QUẬN 10] HỖ TRỢ HỆ THỐNG - SUPPORT

Hạn nộp hồ sơ: 31-03-2018 Khu vực Hồ Chí Minh

Photographer Chụp Sản Phẩm Tại TP.HCM

Hạn nộp hồ sơ: 10-03-2018 Khu vực Hồ Chí Minh

Nhân viên TeleMarketing Tại Q7 TP.HCM

Hạn nộp hồ sơ: 05-03-2018 Khu vực Toàn Quốc

Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh - Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại TP.HCM

Hạn nộp hồ sơ: 15-03-2018 Khu vực Hồ Chí Minh

[Hà Nội] Nhân Viên Khai Thác Đơn Hàng

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[Hà Nội] Nhân viên Phát triển Kênh Affiliate

Hạn nộp hồ sơ: 20-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[ĐÀ NẴNG] GIÁM SÁT KINH DOANH KHU VỰC

Hạn nộp hồ sơ: 20-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[MIỀN TRUNG] TRƯỞNG NHÓM QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Hạn nộp hồ sơ: 20-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[ĐÀ NẴNG] TRƯỞNG NHÓM QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Hạn nộp hồ sơ: 20-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[HÀ NỘI]_TELESALES

Hạn nộp hồ sơ: 20-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[HÀ NỘI]_NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN CUỘC GỌI (CALL CENTER)

Hạn nộp hồ sơ: 20-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[ĐÀ NẴNG] NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

Hạn nộp hồ sơ: 20-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[ĐÀ NẴNG] CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

[Hà Nội] _ Tuyển 05 Web Dev (JavaScript, ASP.NET, C#)

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2018 Khu vực Toàn Quốc

Tin tuyển dụng HOT

[LONG XUYÊN - AN GIANG] KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 31-03-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[CHÂU ĐỐC - AN GIANG] KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 31-03-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ

[LONG XUYÊN - AN GIANG] QUẢN LÝ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 31-03-2018 Khu vực Miền Tây Nam Bộ